BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

Yeni Eklenen Sorular

Sitemize yeni eklenen 10 soru aşağıda listelenmiştir.


1.Soru
İnsanlar beslenme, ı

İnsanlar beslenme, ısınma ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılarken çevreye zarar verirler. Bunun sonucunda doğal kaynaklar azalır ve çevre kirliliği gibi sorunlar ortaya çıkar.

Aşağıda insanların ihtiyaçlarını karşılamak için çevreden nasıl faydalandıklarına dair bazı örnekler verilmiştir.

Bu faaliyetlerin zamanla o bölgedeki biyoçeşitliliğe etkisini gösteren grafiklerden,

hangileri doğru çizilmiştir?

A) Yalnız I.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

Cevap: A
Kazanım: F.5.6.1.2. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
Konu: F.5.6.1. Biyoçeşitlilik
Açıklama/Çözüm:
2.Soru
Son zamanlardaki aşı

Son zamanlardaki aşırı kirlilik, teknolojik donanımlı tekneler, bilinçsiz balıkçıların aşırı avlanması ve av yasağına uymaması nedeniyle Karadeniz’de avlanabilir 8 çeşit balık kaldı. 35 yıl önce yaklaşık 40 çeşit avlanabilir balık bulunan bölgede gün geçtikçe balık nesli tükeniyor. Bunun için acil önlemler alınmalıdır.

Buna göre Karadeniz bölgesinde balık neslinin tükenmesini önlemek için,
I. Balıkçılıkla uğraşan kişilere eğitim verilmelidir.
II. Kaçak ve kontrolsüz avcılık için gerekli önlemler alınmalıdır.
III. Denizi kirleten kurum ve kuruluşlar sıkı bir şekilde denetlenmelidir.
tedbirlerinden hangileri alınmalıdır?

A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

Cevap: D
Kazanım: F.5.6.2.1. İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin önemini ifade eder.
Konu: F.5.6.2. İnsan ve Çevre İlişkisi
Açıklama/Çözüm:
3.Soru
Balon balığı ülkemiz

Balon balığı ülkemizin denizlerinde yaşayan doğal bir tür olmayıp Hint Okyanusu’ndan göç etmiştir. Akdeniz’de yaklaşık 600 balık türü bulunmaktadır ve bu türlerin içerisinde balon balığının bir düşmanı bulunmamaktadır. Rakibi olmadığı için hızlı üreyen istilacı bir tür haline gelmiştir. Genellikle karides, ahtapot, yengeç ve küçük balıklar gibi canlılarla beslenir.

Verilen bilgilere göre balon balıkları ile ilgili,
I. Rakibi olmadığından sayıları azalacaktır.
II. Akdeniz’deki biyoçeşitliliği olumsuz etkileyecektir.
III. Denizlerimizdeki balıkçılık faaliyetlerini artıracaktır.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

Cevap: B
Kazanım: F.5.6.1.1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.
Konu: F.5.6.1. Biyoçeşitlilik
Açıklama/Çözüm:
4.Soru
Küresel ısınma dünya
Küresel ısınma dünya yüzeyindeki ortalama sıcaklığı her geçen yıl artırmaktadır. Sıcaklık artışı da canlılarda bazı değişikliklere yol açmaktadır.
Aşağıda bir bölgedeki yıllara göre ortalama sıcaklık ve bülbül sayısındaki değişimleri gösteren grafikler verilmiştir.

Buna göre grafikler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
A) Sıcaklık değeri zamanla azalırsa bülbül sayısı azalır.
B) Bülbüller uygun sıcaklıktaki bölgelere göç etmiş olabilirler.
C) Bülbüllerin besini olan tırtılların sayısında zamanla azalma görülebilir.
D) Sıcaklık artışından sadece bülbüller değil diğer kuş türleri de etkilenir.

Cevap: B
Kazanım: F.5.6.1.2. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
Konu: F.5.6.1. Biyoçeşitlilik
Açıklama/Çözüm:
5.Soru
Araştırmacılar taraf
Araştırmacılar tarafından bir göldeki balık çeşidini artırmak amacıyla o göle mavi balık türü eklenmiştir.

Mavi balık türünün kırmızı ve yeşil balıkları besin olarak kullandığı fark edilmiş ve gölde bulunan balık sayısının zamanla değişimi aşağıdaki tabloya kaydedilmiştir.
  Siyah balık Kırmızı balık Yeşil balık Mavi balık Toplam balık sayısı
Aralık 200 350 300 0 850
Ocak 200 350 300 50 900
Şubat 180 300 250 200 930
Mart 150 200 100 500 950
Nisan 120 0 0 950 1070

(Yalnızca tabloda belirtilen türlerin değişiklikten etkilendiği varsayılacaktır.)
Yukarıdaki tablo incelendiğinde,
I. Mavi balık göle ocak ayında eklenmiştir.
II. Balık sayısının artması biyoçeşitliliğin arttığını gösterir.
III. İnsan davranışları biyoçeşitliliği etkileyen faktörlerdendir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.

Cevap: C
Kazanım: F.5.6.1.1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.
Konu: F.5.6.1. Biyoçeşitlilik
Açıklama/Çözüm:
6.Soru
Mersin balığının Kar
Mersin balığının Karadeniz'deki 3 türü yok oldu
Bir üniversite tarafından yapılan araştırma ile Dünya’da 27 farklı türü bulunan mersin balığının Karadeniz’de görülen 6 türünden 3’ünün yok olduğu, kalan 3 türün ise yok olma tehdidi ile karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. Mersin balıkları besin değerinin yüksek, etinin yağlı ve lezzetli olması nedeniyle Avrupa ülkelerinde oldukça ilgi görmektedir. Taze, dondurulmuş, kurutulmuş ve özellikle tütsülenmiş olarak pazarlanmaktadır. Yumurtalarından dünyaca meşhur olan siyah havyar üretilmekte, hava keselerinden de tutkal yapımında kullanılan bir madde çıkartılmaktadır. Sperm keselerinden ise yanık tedavisinde kullanılan ilaçlar yapılmaktadır.

Habere göre mersin balığı,
I. Çevre
II. Ekonomi
III. Sağlık
alanlarından hangilerine katkı sağlamıştır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.

Cevap: D
Kazanım: F.5.6.1.1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.
Konu: F.5.6.1. Biyoçeşitlilik
Açıklama/Çözüm:
7.Soru
Aşağıda bazı canlı t
Aşağıda bazı canlı türlerine ait bilgi kartları verilmiştir.
AKDENİZ FOKU
Yunanistan, Türkiye, Moritanya ve Madeira Adaları’nda yaşayan bir memeli türüdür. Dünya’daki toplam nüfusu 750 civarındadır.
ANGUT (ANGIT) KUŞU
Ördeği andıran, evcilleştirilebilir yabani bir kuş türüdür. Güneydoğu Avrupa’dan başlayarak Orta Asya’dan Çin’e kadar olan bölgelerde görülür.
ÇİTA
Dünya’nın en hızlı hayvanı olarak bilinen çita kedigiller familyasındandır. Büyük bir kısmı Güney ve Doğu Afrika’da, az bir kısmı ise İran’da yaşar.
KOCAYEMİŞ
Dağ çileği olarak da bilinen bir bitkidir. Akdeniz bölgesinde yetişmektedir. Meyveleri sonbaharda toplanmaktadır.

Yukarıdaki bilgi kartları incelendiğinde Türkiye’nin biyoçeşitliliğine katkısı diğerlerinden farklı olan canlı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akdeniz foku
B) Angut kuşu
C) Çita
D) Kocayemiş

Cevap: C
Kazanım: F.5.6.1.1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.
Konu: F.5.6.1. Biyoçeşitlilik
Açıklama/Çözüm: Çita ülkemizde görülmeyen bir tür olduğu için Türkiye'de yaşayan türler arasında sayılmaz. Dolayısıyla ülkemiz için bir çeşitlilik değildir.
8.Soru
Bir bölgede yaşayan
Bir bölgede yaşayan canlıların çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyoçeşitlilik denir.
Aşağıda üç farklı akvaryum ve bu akvaryumda yaşayan canlılar verilmiştir.

Akvaryumlar biyoçeşitlilik bakımından karşılaştırıldığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
A) I = III > II
B) I = II = III
C) I > II > III
D) II > I = III

Cevap: A
Kazanım: F.5.6.1.1. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.
Konu: F.5.6.1. Biyoçeşitlilik
Açıklama/Çözüm:
9.Soru
Dünya’da tek kalan,
Dünya’da tek kalan, özel bakıma alınmış Sudan isimli erkek kuzey beyaz gergedanı 45 yaşında yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Bu haberi sosyal medyadan paylaşan bir kişi “Bugün, milyonlarca yıl hayatta kalmayı başarmış ama insandan kurtulamamış bir türün yok oluşuna tanık oluyoruz” demiştir.
Metne göre insanın canlılar üzerinde;
I. İnsan faaliyetleri biyoçeşitliliği tehdit etmektedir.
II. İnsanlar doğadaki tüm canlıların ölümünden sorumludur.
III. Tedavisi yapılsaydı, kuzey beyaz gergedanın nesli kurtulabilirdi.
etkilerinden hangileri vardır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.

Cevap: A
Kazanım: F.5.6.2.1. İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin önemini ifade eder.
Konu: F.5.6.2. İnsan ve Çevre İlişkisi
Açıklama/Çözüm:
10.Soru
Aşağıda verilen denk
Aşağıda verilen denklemlerden hangisi fotosentez denklemidir?
A) Su + Besin → Karbondioksit + Oksijen
B) Oksijen + Besin → Karbondioksit + Su
C) Su + Karbondioksit → Besin + Oksijen
D) Oksijen + Su + Karbondioksit → Besin

Cevap: C
Kazanım: F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder.
Konu: F.8.6.2. Enerji Dönüşümleri
Açıklama/Çözüm: Fotosentez; bitkilerin topraktan su, güneşten güneş ışığı ve havadan karbondioksiti alarak klorofillerinde besin ve oksijene dönüştürmesi olayıdır.
Su + Karbondioksit → Besin + Oksijen
şeklinde kabaca formüle edilebilir.

Yardım
GÜNCELLEMELER:
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3719

Test: 1807 (%49)
Boşluk Doldurma: 582 (%16)
Doğru Yanlış: 941 (%25)
Klasik: 315 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 74 (%2)