BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

Soru SepetlerimTüm Sepetleri Göster Soruları WORD dosyası olarak Indirmek İçin Üye Olmalısınız
7.Sınıf 2018-2019 2.Dönem 2.Yazılı Soruları -1 Sepetindeki Sorular
Bu sepet Lokman BAŞ isimli kullanıcımıza ait.
Kullanıcının diğer soru sepetlerini görmek için TIKLAYINIZ...

Sıra: 1
Cevabı Göster Uzay çalışmaları sonucunda teknolojide yeni buluşlar gerçekleşmiştir.


Sıra: 2
Cevabı Göster Teleskop kullanmak için hava ve ışık kirliliğinin olmadığı yerler tercih edilmelidir.


Sıra: 3
Cevabı Göster Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir.


Sıra: 4
Cevabı Göster Hücre çeperi maddelerin hayvan hücresine geçişini sağlar.


Sıra: 5
Cevabı Göster İnsanda mitoz bölünme sadece bebeklikten çocukluğa geçişte görülür.


Sıra: 6
Cevabı Göster Mayoz bölünme vücut hücrelerinde gerçekleşir.


Sıra: 7
Cevabı Göster Bir cismin ağırlığı her yerde aynıdır.


Sıra: 8
Cevabı Göster Fiziksel anlamda işin olabilmesi için bir cisme kuvvetin uygulanması yeterlidir.


Sıra: 9
Cevabı Göster Saf maddeler basit fiziksel yollarla kendini oluşturan daha basit maddelere ayrıştırılamazlar.


Sıra: 10
Cevabı Göster Yeryüzünün ısınmasını sağlayan güneş ışınlarıdır.


Sıra: 11
Cevabı Göster Anne adayları sürekli yemek yiyerek bebeğin beslenmesini sağlamalıdır.


Sıra: 12
Cevabı Göster Bir cisme yer tarafından uygulanan kuvvete      …………………………………………………..  denir.


Sıra: 13
Cevabı Göster Çekim potansiyel enerjisi, cismin ............................. ve ağırlığına bağlıdır.


Sıra: 14
Cevabı Göster Paraşütün genişliği artarsa hava direnci de .....................


Sıra: 15
Cevabı Göster Milattan önce atom kavramından ilk bahseden kişi kimdir? ...............


Sıra: 16
Cevabı Göster Bir maddeyi oluşturan ve bu maddenin bütün kimyasal özelliklerine sahip olan en küçük parçacığına .................. denir.


Sıra: 17
Cevabı Göster Bazı atomlar, gruplar hâlinde birbirine bağlanarak ........................ adı verilen daha büyük yapıları oluşturur.


Sıra: 18
Cevabı Göster ................. ışık tüm ışık renklerinin bileşiminden oluşur.


Sıra: 19
Cevabı Göster ................... ayna diş hekimlerinin mayene sırasında kullandığı ayna türüdür.


Sıra: 20
Cevabı Göster Kelebek, kurbağa gibi hayvanlar .........................geçirirler.


Sıra: 21
Cevabı Göster Aşağıdaki durumların hangisinde potansiyel enerjinin değişimi yoktur?
A) Yerden alınarak masaya konan kitap
B) Yatay yolda hızla giden otomobil
C) Uçaktan atlayan paraşütçü
D) Zirveye tırmanan dağcı


Sıra: 22
Cevabı Göster 1 ton kâğıdın geri dönüşüme katılması sonucu 17 ağacın kesilmesi önlenmektedir. Plastik ambalaj atıklarının geri kazanılması sonucu ise petrolden tasarruf sağlanabilmektedir.

Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A) Petrol ürünlerini kullanmanın zararlarını
B) Petrolün plastik yapımında kullanıldığını
C) Kağıtların ağaçtan yapıldığını
D) Geri dönüşümün, kaynakların etkili kullanılması açısından önemini


Sıra: 23
Cevabı Göster İnşaat için getirtilen bir kamyon kumun içerisinde büyük tanecikli çakılların olduğu farkediliyor. Bu çakıllar ile kum tanelerinin birbirinden ayrılması için uygulanabilecek en uygun ayırma yöntemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Yüzdürme yöntemiyle karışımın ayrılması
B) Kum eleğiyle karışımın elenerek ayrılması
C) Buharlaştırma yöntemiyle ayrılması
D) Süzgeç kağıdından geçirilerek karışımın ayrılması


Sıra: 24
Cevabı Göster Özellikleri farklı olduğu bilinen ortamlarda ışınların izledikleri yollar aşağıda verilmiştir.

Buna göre bir ışın verilen durumlardan hangisindeki yolu kesinlikle takip edemez?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.


Sıra: 25
Cevabı Göster
Şekildeki K, L ve M aynaları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) K, L ve M küresel aynalardır.
B) K, düz ayna olup spor salonlarında kullanılır.
C) L, tümsek aynadır ve yüzeyi, bir metal kaşığın dış yüzeyine benzer.
D) M, makyaj aynalarında kullanılan çukur aynadır.


Sıra: 26
Cevabı Göster Aşağıdakilerden hangisi insanlarda embriyonun tutunup doğuma kadar geliştiği ortamdır?
A) Testis
B) Yumurtalık
C) Yumurta kanalı
D) Döl yatağı


Sıra: 27
Cevabı Göster Aşağıdakilerden hangisi ile sperm arasında , yumurta-yumurtalık arasındaki gibi bir ilişki vardır?
A) Döl yatağı
B) Yumurtalık
C) Testis
D) Penis


Sıra: 28
Cevabı Göster Bitkideki çiçekler toplanırsa bitki aşağıdakilerden hangisini gerçekleştiremez?
A) Büyümeye devam etme
B) Besin üretme
C) Tohum oluşturma
D) Su ve mineralleri kökten gövdeye iletme


Sıra: 29
Cevabı Göster Tohumun çimlenmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A) Işık
B) Su
C) Isı
D) Hava


Sıra: 30
Cevabı Göster Kuşlarda döllenme nerede gerçekleşmektedir?
A) Dış ortamda
B) Suda
C) Dişi canlının içinde
D) Embriyo döneminde


Sıra: 31
Cevabı Göster Yanda yer alan devredeki ampullerin parlaklığının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) L>K>M
B) M=L>K
C) K>L= M
D) K=L=M


Sıra: 32
Cevabı Göster Aşağıdaki devrelerden hangisinde ampullerin tamamı seri olarak bağlanmıştır?
A)
B)
C)
D)


Sıra: 33
Cevabı Göster Özdeş ampullerden oluşan, şekildeki devrede M ampulü patlarsa K ve L ampullerinin parlaklıkları nasıl değişir?

A) K-Artar.  L-Değişmez.
B) K-Değişmez. L-Değişmez.
C) K-Azalır. L-Azalır.
D) K-Artar.  L-Artar.


Sıra: 34
Cevabı Göster Aşağıdaki devrelerde kullanılan ampul ve piller özdeştir. Buna göre ampullerin parlaklıkları ile ilgili yapılan karşılaştırmalardan hangisi doğru değildir?

A) L > M
B) K = L
C) M > K
D) M = N


Sıra: 35
Cevabı Göster Yandaki elektrik devresinde X anahtarı açık iken 1, 2 ve 3 numaralı ampuller ışık vermektedir. X anahtarı kapatıldığında meydana gelecek değişimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 1 numaralı ampulün parlaklığı artar.
B) 2 numaralı ampul söner.
C) 3 numaralı ampulün parlaklığı değişmez.
D) Kısa devre olmuştur.


Sepette Toplam: 35 adet soru var. 1 ile 35 arası kayıtlar gösteriliyor...


Yardım
GÜNCELLEMELER:
  • Soru alanına yazı boyutu büyütme/küçültme özelliği eklendi.
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3453

Test: 1686 (%49)
Boşluk Doldurma: 528 (%15)
Doğru Yanlış: 898 (%26)
Klasik: 270 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 71 (%2)