BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

Soru SepetlerimTüm Sepetleri Göster Soruları WORD dosyası olarak Indirmek İçin Üye Olmalısınız
8.Sınıf 2018-2019 2.Dönem 2.Yazılı Soruları -1 Sepetindeki Sorular
Bu sepet Lokman BAŞ isimli kullanıcımıza ait.
Kullanıcının diğer soru sepetlerini görmek için TIKLAYINIZ...

Sıra: 1
Cevabı Göster Kuzey Yarım Küre’de yaz yaşanırken aynı zamanda Güney Yarım Küre’de kış yaşanır.


Sıra: 2
Cevabı Göster Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı ve eksen eğikliği, mevsimleri oluşturur.


Sıra: 3
Cevabı Göster Dar bir alanda, kısa süre içerisinde görülen atmosfer olayları hava durumunu ifade eder.


Sıra: 4
Cevabı Göster İnsan ve kedinin DNA’sında aynı tür organik bazlar bulunur.


Sıra: 5
Cevabı Göster İklim bilimi, günlük değişken hava olaylarını inceler.


Sıra: 6
Cevabı Göster Kromozom sayısı ne kadar fazla ise canlı o kadar çok gelişmiş demektir.


Sıra: 7
Cevabı Göster Adaptasyon kalıtsaldır.


Sıra: 8
Cevabı Göster Sıvılar basıncı her yönde ve eşit büyüklükte iletir.


Sıra: 9
Cevabı Göster Deniz içinde dibe daldıkça basınç azalır.


Sıra: 10
Cevabı Göster Kimyasal tepkimelerde kütle korunur.


Sıra: 11
Cevabı Göster İklim alanında çalışan bilim insanlarına ............................................... denir.


Sıra: 12
Cevabı Göster    ………. isimli bilim insanı bezelyelerle yaptığı çalışmalarla genetiğin temelini atmıştır.


Sıra: 13
Cevabı Göster Sıvıların basıncı ……………………….…… arttıkça artar.


Sıra: 14
Cevabı Göster Katı bir cismin temas yüzey artırılırsa yaptığı basınç .............................


Sıra: 15
Cevabı Göster Odunun yanması olayı ................. değişime örnek olarak gösterilebilir.


Sıra: 16
Cevabı Göster ……………….elektriği ve ısıyı iyi iletirler.


Sıra: 18
Cevabı Göster Birden fazla basit makine kullanılarak hazırlanmış sistemlere ........................................................ denir.


Sıra: 18
Cevabı Göster Sürtünmelerin önemsenmediği bir hareketli makara düzeneğinde .................................. dan kazanç ............................. dan kayıp vardır.


Sıra: 19
Cevabı Göster Yaşamsal faaliyetlerin devamlılığı için bazı maddelerin geri kazanılması ................................. sayesinde gerçekleşir.


Sıra: 20
Cevabı Göster Negatif ve pozitif yüklerin birbirine eşit olduğu cisimlere ....................... cisim denir.


Sıra: 21
Cevabı Göster Açık hava basıncı, atmosfer tabakasındaki gazlardan kaynaklanır ve bu basınç, içinde bulunan bütün cisimlere her yönde etki eder.
Açık hava basıncının etkilerini öğrencilerine göstermek isteyen bir öğretmenin yaptığı deneyin aşamaları şöyledir:
• İçi boş plastik şişeyi alarak yan tarafından deliyor.
• Deliği parmağı ile kapatarak içini su ile doldurduktan sonra parmağını çekiyor ve suyun akışını gözlemliyor. (Şekil I)
• Şişenin kapağını kapatıyor ve kısa bir süre sonra suyun akmadığını gözlemliyor. (Şekil II)

Bu deney ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?
A) Şekil I’de suyun delikten akışında yalnız sıvı basıncı etkilidir.
B) Şekil II’de şişenin içindeki ve dışındaki basınç dengelenmiştir.
C) Şekil I’de suyun delikten akışında yalnız açık hava basıncı etkilidir.
D) Şekil II’de şişe içinde kalan gazlar suda çözünerek akışı engellemiştir.


Sıra: 22
Cevabı Göster Ahmet pH kağıdı ile yaptığı ölçümlerde X, Y, Z ve T çözeltileri için şu değerleri buluyor.
    X:6 ; Y:5 ; Z:13 ; T:1
 Buna göre, Ahmet aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?
A) X, kuvvetli bir bazdır
B) Z, çözeltisinde OH- iyonu H+ dan fazladır
C) Y, zayıf asittir
D) T, kuvvetli bir asittir


Sıra: 23
Cevabı Göster İlk sıcaklıkları ve kütleleri eşit X, Y ve Z sıvıları özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor.

Sıvıların son sıcaklıkları arasındaki ilişki yukarıdaki grafikte verilmiştir.
Buna göre X, Y ve Z sıvılarının öz ısıları arasındaki ilişki hangi seçenekte verilmiştir?
A) X > Y > Z
B) Z > X > Y
C) Y > Z > X
D) Y > X > Z


Sıra: 24
Cevabı Göster Basit makinelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bir vida, gerçekte bir eğik düzlemdir.
B) El arabası, desteği uçta olan kaldıraçlara örnektir.
C) Bir basit makine ile aynı anda hem kuvvet hem de yoldan kazanç sağlanamaz.
D) Basit makineler işten kazanç sağlar.


Sıra: 25
Cevabı Göster Aşağıda verilen basit makinelerin hangisinin çalışma prensibi, yukarıdaki kaldıraç tipinin çalışma prensibi ile aynı değildir?
A) Pense
B) Cımbız
C) Makas
D) Taşı Kaldıran Kaldıraç


Sıra: 26
Cevabı Göster
Yukarıdaki eğik düzlemdeki özdeş cisimler dengede durmaktadır.
Buna göre;
I. Düzenekte kuvvetten kazanç sağlanmıştır.
II. Makara kuvvetten kazanç, yoldan kayıp oluşmasını sağlamıştır.
III. Düzenek sayesinde enerjiden kazanç sağlanmıştır.
bilgilerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III


Sıra: 27
Cevabı Göster
Yukarıda karışık olarak verilmiş canlılar ile bir besin zinciri oluşturmak istendiğinde bu canlılar doğru olarak nasıl sıralanmalıdır?
A) Atmaca → Yılan → Tırtıl → Kurbağa → Yaprak
B) Yaprak → Tırtıl → Kurbağa → Yılan → Atmaca
C) Kurbağa → Tırtıl → Yılan → Atmaca → Yaprak
D) Yaprak → Atmaca → Kurbağa → Tırtıl → Yılan


Sıra: 28
Cevabı Göster
Şemada karasal ekosistemde yer alan bir besin ağı verilmiştir.
Bu besin ağıyla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
A) Bir canlı sadece bir besin zincirinde yer alabilir.
B) Besin zincirinde yer alan II. dereceden tüketiciler bitkiler ile beslenir.
C) Ayrıştırıcılar besin ağında madde döngülerinin gerçekleşmesi için önemlidir.
D) Üreticilerin sayısındaki artış I. dereceden tüketicileri olumsuz etkiler.


Sıra: 29
Cevabı Göster
Yukarıdaki grafikte bir bireyin çeşitli olaylar sırasında harcadığı enerji miktarları verilmiştir.
Bu grafiğe göre,
1. Canlılar uyku sırasında enerjiye ihtiyaç duyarlar.
2. İhtiyaç duyulan enerji miktarı her olay için farklıdır.
3. En fazla enerji spor için harcanmıştır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3


Sıra: 30
Cevabı Göster
Yukarıdaki şekli tahtaya çizerek sunum yapan bir öğrenci, hangi ifadeyi kullanırsa yanlış bilgi vermiş olur?
A) Canlılar havadaki azotu doğrudan kullanırlar.
B) Tahtada asılı olan şema, doğadaki azot döngüsüdür.
C) Ayrıştırıcı canlılar, canlı atıklarını ayrıştırarak yapılarındaki azotu açığa çıkarır.
D) Azotlu bileşikler, canlıların oluşturduğu atıklar ve canlıların ölmesi ile toprağın yapısına geçer.


Sıra: 31
Cevabı Göster Yanda gördüğünüz gibi negatif (-) yüklü bir elektroskoba pozitif (+) yüklü bir K cismi dokunduruluyor. Bu durumla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle söylenemez?
A) Elektroskobun yapraklan biraz kapanabilir
B) Elektroskobun yapraklan tamamen kapanabilir
C) Elektroskobun yapraklan önce kapanıp sonra bir miktar açılabilir
D) Elektroskobun yaprakları biraz açılır.


Sıra: 32
Cevabı Göster
Şekildeki sistemde iletken kürelerden K ve M küreleri nötr, L küresi ise negatif yüklü durumdadır. Sistemde K küresi önce L küresine daha sonra M küresine dokundurulup ayrılmaktadır.
Buna göre, son durumda kürelerin yük işaretleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
  K L M
1. Nötr Nötr Nötr
2. Nötr Negatif Nötr
3. Negatif Negatif Negatif
4. Negatif Nötr Nötr

A) 1. Durum
B) 2. Durum
C) 3. Durum
D) 4. Durum


Sıra: 33
Cevabı Göster İletken K ve L küreleri bir iple asıldıklarında yanda gördüğünüz gibi dengede kalmaktadır (1. durum). L küresi iletken M küresi ile yan yana asıldığında ise küreler 2. durumdaki konumu almaktadır. K küresinin pozitif yüklü olduğu bilindiğine göre L ve M kürelerinin yük durumları aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibi olabilir?
A) L (-) M(+)
B) L (+) M(+)
C) L (+) M(-)
D) L (-) M(-)


Sıra: 34
Cevabı Göster
Negatif yüklü K küresi, 1. şekildeki gibi iletken telle toprağa bağlı metal A küresine yaklaştırılıyor. Pozitif yüklü L küresi, iletken telle toprağa bağlı metal B küresine 2. şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Buna göre;
I. A küresinden toprağa “-” yükler gider.
II. B küresinden toprağa “+” yükler gider.
III. B küresinin toprak bağlantısı kesilip L küresi uzaklaştırılırsa B küresi negatif yüklenir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III


Sepette Toplam: 34 adet soru var. 1 ile 34 arası kayıtlar gösteriliyor...


Yardım
GÜNCELLEMELER:
  • Soru alanına yazı boyutu büyütme/küçültme özelliği eklendi.
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3453

Test: 1686 (%49)
Boşluk Doldurma: 528 (%15)
Doğru Yanlış: 898 (%26)
Klasik: 270 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 71 (%2)