BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

Soru SepetlerimTüm Sepetleri Göster Soruları WORD dosyası olarak Indirmek İçin Üye Olmalısınız
5.Sınıf 2018-2019 2.Dönem 2.Yazılı Soruları -1 Sepetindeki Sorular
Bu sepet Lokman BAŞ isimli kullanıcımıza ait.
Kullanıcının diğer soru sepetlerini görmek için TIKLAYINIZ...

Sıra: 1
Cevabı Göster Güneş, küresel bir şekle sahip yıldızdır.


Sıra: 2
Cevabı Göster Bitkiler üretici canlı grubundadır.


Sıra: 3
Cevabı Göster Mikroskobik canlılardan bazıları toprağa karışan canlı artıklarını çürütür.


Sıra: 4
Cevabı Göster Kuvvet dinamometre ile ölçülür. Birimi newtondur.


Sıra: 5
Cevabı Göster Yaylar esnek cisimlerdir.


Sıra: 6
Cevabı Göster Yazı yazabilmeniz, sürtünmenin günlük yaşamdaki olumlu etkilerine örnektir.


Sıra: 7
Cevabı Göster Gaz hâlindeki bir maddenin ısı vererek direkt katı hâle gelmesine kırağılaşma denir.


Sıra: 8
Cevabı Göster Kaynama noktası ayırt edici bir özelliktir.


Sıra: 9
Cevabı Göster Maddeler arasında ısı alış verişinin gerçekleşmesi için sıcaklıklarının farklı olması gerekir.


Sıra: 10
Cevabı Göster Sprey kutularının aşırı ısındığında patlaması gazların genleşmesine bir örnektir.


Sıra: 11
Cevabı Göster Yavrularını beslemek için süt üreten hayvanlara ....................... adı verilir.


Sıra: 12
Cevabı Göster Hava ve su da cisimlere .................. kuvveti uygular.


Sıra: 13
Cevabı Göster Katı bir maddeye ısı verdiğimizde eriyerek ................................ hale geçer.


Sıra: 14
Cevabı Göster Bir maddenin ısı kaybederek sıcaklığının düşmesine ................ denir.


Sıra: 15
Cevabı Göster Bir kaynaktan çıkan ışık her yönde ve ................................ bir yol izleyerek yayılır.


Sıra: 16
Cevabı Göster İster düzgün ister dağınık yansıma olsun ışığın gelme açısı ........................................... eşittir.


Sıra: 17
Cevabı Göster Işık geçirgenliği olmayan, ışığı geçirmeyen maddelere ...................................... madde denir.


Sıra: 18
Cevabı Göster

kunduz - canlı - insan faaliyetleri - ilaç - zengin - iklim

...........................biyoçeşitliliğe zarar verebilir.
Sıra: 19
Cevabı Göster etkileşim / maddeler / hava / çevre / ağaçların / su / canlı / hava / toprak / kâğıt
Kullanılmış kâğıtlar, tekrar kullanılarak ....................... kesilmesi azaltılabilir.


Sıra: 20
Cevabı Göster Eğimin fazla olduğu yerlerde fazla yağışın da etkisiyle yüzeydeki suya doygun hâle gelen toprak tabakasının aşağıya doğru kayması olayına ...................................... denir.


Sıra: 21
Cevabı Göster Işığın yayılmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Işık etrafımızda yer alan cisimleri görmemizi sağlar.
B) Işık her yönde yayılır.
C) Sadece Güneş'ten gelen ışık her yönde yayılır.
D) Işık doğrusal yolla yayılır.


Sıra: 22
Cevabı Göster I. Buzlu cam
II. Yağlı kâğıt
III. Tahta

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yarı saydam maddedir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III


Sıra: 23
Cevabı Göster Aşağıdaki canlılardan hangisinin nesli ülkemizde tükenmiştir?
A) Van Kedisi
B) Kangal köpeği
C) Anadolu leoparı
D) Denizli horozu


Sıra: 24
Cevabı Göster Biyoçeşitliliğin korunması için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz?
A) Tarım ilaçlarının kullanımı özendirilmelidir.
B) Doğal yaşam alanları koruma altına alınmalıdır.
C) Bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmelidir.
D) Orman sahaları artırılmalıdır.


Sıra: 25
Cevabı Göster Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınacak önlemlerden biri değildir?
A) Kâğıt, cam, plastik, pil gibi atıklar geri dönüşüm kutularına atılmalıdır.
B) Ormanlar kesilerek, tarım alanına dönüştürülmelidir.
C) Tıbbi atıklar toprağa ve suya karışmayacak şekilde yok edilmelidir.
D) İnsanlara çevre bilinci kazandırılmalıdır.


Sıra: 26
Cevabı Göster Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasına zarar vermez?
A) Klima gazları
B) Oksijen
C) Deodorant gazı
D) Parfümler


Sıra: 27
Cevabı Göster Yanda verilen elektrik devresinin sembollerle doğru gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)


Sıra: 28
Cevabı Göster
Yukarıda verilen devre elemanları ve sembolleri aşağıdaki hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?
A) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b
B) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a
C) 1-d, 2-b, 3-a, 4-c
D) 1-c, 2-a, 3-b, 4-d


Sıra: 29
Cevabı Göster Bir öğrenci pil sayısının ampul parlaklığına etkisini araştırmak için aşağıdaki devreleri kuruyor.

Öğrencinin araştırmasındaki değişkenler hangi seçenekte doğru verilmiştir? (Devrelerde kullanılan elemanlar özdeştir.)
  Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken Kontrol Edilen Değişken
A Pil Sayısı Ampul Parlaklığı Ampul Sayısı
B Ampul Parlaklığı Pil Sayısı Ampul Sayısı
C Ampul Sayısı Pil Sayısı Ampul Parlaklığı
D Pil Sayısı Ampul Sayısı Ampul Parlaklığı

A) A
B) B
C) C
D) D


Sıra: 30
Cevabı Göster
Yukarıda verilen K, L ve M devrelerinde özdeş pil ve lambalar kullanılmıştır. Lamba parlaklığını en çoktan aza doğru sıraladığımızda aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
A) K>L>M
B) K=M>L
C) M>K>L
D) K>M>L


Sepette Toplam: 30 adet soru var. 1 ile 30 arası kayıtlar gösteriliyor...


Yardım
GÜNCELLEMELER:
  • Soru alanına yazı boyutu büyütme/küçültme özelliği eklendi.
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3453

Test: 1686 (%49)
Boşluk Doldurma: 528 (%15)
Doğru Yanlış: 898 (%26)
Klasik: 270 (%8)
Bulmaca-Kavram Ağı: 71 (%2)