BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

Yeni Eklenen Sorular

Sitemize yeni eklenen 10 soru aşağıda listelenmiştir.


1.Soru
Kamyonların arkasınd
I. Kamyonların arkasında yere doğru uzanan bir zincir bulunması
II. Yüksek binalara paratoner takılması
III. Yürüyüş yapan insanların ayakkabı ve çoraplarını çıkarıp toprağa dokunması

Yukarıdakilerden hangilerinde fazla yüklerin toprağa verilmesi amaçlanır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: D
Kazanım: F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar.
Konu: F.8.7.2. Elektrik Yüklü Cisimler
Açıklama/Çözüm: Kamyonların arkasında yere doğru uzanan bir zincir bulunması, yüksek binalara paratoner takılması, yürüyüş yapan insanların ayakkabı ve çoraplarını çıkarıp toprağa dokunması olaylarında amaç, biriken fazla yüklerin toprağa verilmesidir. Bu şekilde, oluşabilecek tehlikelere karşı önlem alınmış olur.
2.Soru
Yüklü K küresi, nötr

Yüklü K küresi, nötr L iletkenine şekildeki gibi yaklaştırılıp A anahtarı kapatıldığında iletken telden ok yönünde negatif yük geçtiği tespit ediliyor.
Buna göre, bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) K küresi pozitif (+) yüklüdür.
B) L cismi negatif (–) yüklenir.
C) L cisminin K'ye yakın ucu negatif yüklenir.
D) K küresi sistemden kaldırılırsa L cismi negatif yüklenir.

Cevap: D
Kazanım: F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar.
Konu: F.8.7.2. Elektrik Yüklü Cisimler
Açıklama/Çözüm:
A anahtarı kapatıldığında, negatif yükler topraktan L cisminin telle bağlı ucuna geldiklerine göre bu uç pozitif yüklüdür. O hâlde anahtar kapatılmadan önce K küresi ve L çubuğu üzerindeki yük dağılımı yukarıdaki gibi olur.

Anahtar kapatıldığında L cisminin ucundaki pozitif yükler topraktan gelen negatif yükler tarafından nötürlenir. Cisimlerin  yüklenme durumu şekildeki gibi olur. K küresi sistemden kaldırıldığında L çubuğu üzerindeki negatif yükler de toprağa geçer ve çubuk nötr hâle gelir.
3.Soru
Aşağıdakilerden hang
Aşağıdakilerden hangisi elektriklenme sonucu oluşan olaylardan değildir?
A) Ali’nin, otomobillerinin kapı koluna dokunduğunda, elinde hafif bir acı hissetmesi ve bir çıtırtı duyması

B) Arda’nın kazağını çıkartırken çıtırtılar duyması

C) Fişe takılı televizyonun yıpranmış kablosunu tutan Doruk’un elinde acı hissetmesi

D) Ege’nin, oda kapısının koluna dokunduğunda, elinde hafif bir acı hissetmesi ve bir çıtırtı duyması


Cevap: C
Kazanım: F.8.7.1.1. Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar.
Konu: F.8.7.1. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Açıklama/Çözüm:

Ali, Arda ve Ege elektriklenen cisimlerin üzerinde biriken yüklerin etkilerini hissetmektedir.
Doruk ise elektrik akımının zararlı etkisine maruz kalmıştır. Buna göre, fişe takılı televizyonun yıpranmış kablosunu tutan Doruk’un elinde acı hissetmesi, elektriklenme sonucu oluşan olaylardan değildir.

4.Soru
Şekildeki sistemde i

Şekildeki sistemde iletken kürelerden K ve M küreleri nötr, L küresi ise negatif yüklü durumdadır. Sistemde K küresi önce L küresine daha sonra M küresine dokundurulup ayrılmaktadır.
Buna göre, son durumda kürelerin yük işaretleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
  K L M
1. Nötr Nötr Nötr
2. Nötr Negatif Nötr
3. Negatif Negatif Negatif
4. Negatif Nötr Nötr
A) 1. Durum
B) 2. Durum
C) 3. Durum
D) 4. Durum

Cevap: C
Kazanım: F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.
Konu: F.8.7.1. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Açıklama/Çözüm: K küresi, L küresine dokundurulduğunda; kürelerin yük toplamı L küresi nötr olduğundan K küresinin yükü kadar olur. Dokundurulan cisimler sistemdeki toplam yükü paylaşacakları için bu dokundurma sonrası K ve L küreleri negatif yüklü olur.
Son dokundurmada K küresi negatif yüklü, M küresi ise nötrdür. Toplam yük negatif olduğundan, dokundurma sonrasında cisimler negatif yükle yüklenir.
Son durumda K, L ve M kürelerinin üçü de negatif yüklü olur.
5.Soru
Elektronik cihazları
Elektronik cihazların üretimi ve tamiri ile uğraşan mesleklerin çalışanlarının aşağıdaki gibi bir bileklik taktığı görülür.

Bu bilekliğin takılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalışanı ve elektronik cihazı elektriklenmenin zararlı etkilerinden korumak
B) Çalışanı, yüksek sıcaklığın zararlı etkilerinden korumak
C) Cihazı, nemin verebileceği zararlı etkilerinden korumak
D) Çalışanı, basıncın oluşturacağı zararlı etkilerden korumak

Cevap: A
Kazanım: F.8.7.1.1. Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar.
Konu: F.8.7.1. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Açıklama/Çözüm: Elektronik ürünlerin tamiri ve üretimi ile ilgili meslek dallarında kullanılan elektrik yüklerini depolama özelliğine sahip bileklikler; yüklerin, tamiri yapılan elektronik cihaza zarar vermesini engeller. Bileklikte biriken yük, bilekliğe bağlı kablolarla boşaltılır.
6.Soru
Barajlarda, nehirden
Barajlarda, nehirden gelen suyun akışını engelleyerek suyu biriktirmek amacıyla inşa edilen duvarlar, şekilde gösterildiği gibi yukarıdan aşağıya doğru kalınlaşmaktadır.

Bu durum,
I. Derinlik arttıkça sıvı basıncının artması
II. Sıvının yoğunluğu arttıkça, sıvı basıncının artması
III. Sıvı basıncının, sıvının cinsine bağlı olması
gerekçelerinden hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve III.
D) II ve III.

Cevap: A
Kazanım: F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
Konu: F.8.3.1. Basınç
Açıklama/Çözüm:
7.Soru
Öğrenciler sınıfta b
Öğrenciler sınıfta bilimsel bir dergide yer alan aşağıdaki metni okuyorlar.
Ormanlık bir alandaki geyik sayısını artırmak isteyen yetkililer bu bölgede geyikleri tehdit eden
unsurları ortadan kaldırıyor. Başlangıçta geyiklerin sayıları giderek artıyor. Ancak geyiklerin sayısı
arttıkça birey başına düşen besin miktarı ve yaşam alanı azalıyor. Yaşam için gerekli kaynaklar
azaldığından bireyler arasında rekabet, hastalık ve yavrularda ölümler artıyor. Bundan sonra nüfus
artış hızı giderek yavaşlıyor. Ortamın koşullarına uygun özellikler taşıyan ve bunları yeni kuşaklara
aktarabilen bireyler yaşamaya devam ediyor.
Öğrencilerin bu metinden hareketle yapmış olduğu aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?
A) Geyiklerin sayısı, ortamın kaynak miktarı ile kontrol edilmektedir.
B) Yaşam alanındaki değişimler, bu değişimlere uygun özellik taşıyan geyiklerin seçilimini destekler.
C) Geyiklerin kullandığı kaynakların azalması, kaynakların kullanımında rekabete yol açar.
D) Geyiklerin artış hızı, düşmanlarının olmadığı alanlarda sürekli olarak yükselir.

Cevap: D
Kazanım: F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. Adaptasyonların kalıtsal olduğu vurgulanır.
Konu: F.8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Açıklama/Çözüm:
8.Soru
Aşağıda koyunlarda g
Aşağıda koyunlarda gerçekleştirilen klonlamanın aşamaları şema ile gösterilmiştir.

Bu şema ile ilgili olarak,
I. Vücut hücresine ait çekirdeğin aktarıldığı yumurta hücresi, uygun ortamda embriyoyu oluşturmuştur.
II. D koyununun genetik yapısı C koyunu ile aynıdır.
III. D koyunu eşeyli üreme ile oluşmuştur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

Cevap: A
Kazanım: F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir.
Konu: F.8.2.5. Biyoteknoloji
Açıklama/Çözüm:
9.Soru
Bir genin farklı şek
Bir genin farklı şekillerine “alel” denir.
İklim değişikliğine bağlı olarak bir bölgede yaşanan kuraklık, tarımda verimin düşmesine neden olmuştur.
Bu bölgede yeni iklim şartlarına uygun ekilebilecek bitki türünün tohumlarıyla ilgili araştırma sonuçları tablodaki gibidir:
Tohum genotipi Tohum fenotipi
DD (homozigot baskın) Kuraklığa dayanıklı
Dd (heterozigot baskın) Kuraklığa dayanıklı
dd (homozigot çekinik) Kuraklığa dayanıksız
Tablodaki bilgilere göre iki hipotez ortaya konmuştur:
1. Hipotez : DD genotipli tohum ile dd genotipli tohum çaprazlanarak tamamı kuraklığa dayanıklı tohumlar elde edilir.
2. Hipotez : Dd genotipli tohum ile dd genotipli tohum çaprazlanarak tamamı kuraklığa dayanıksız çekinik tohumlar elde edilir.
Verilen hipotezler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hipotezler doğrudur. Çünkü her iki çaprazlamada da “D” aleli bulunmaktadır.
B) Hipotezler yanlıştır. Çünkü her iki çaprazlamada da “d ” aleli bulunmaktadır.x
C) Hipotezler yanlıştır. Çünkü her iki çaprazlamada da “d ” aleli bulunmaktadır.
D) 1. hipotez doğrudur. Çünkü çaprazlama sonucunda homozigot çekinik genotipli birey elde edilemez.

Cevap: C
Kazanım: F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
Konu: F.8.2.2. Kalıtım
Açıklama/Çözüm: 2. hipotez doğrudur. Çünkü çaprazlama sonucunda heterozigot baskın genotipli birey elde edilemez.
10.Soru
Kalıtsal özellikleri
Kalıtsal özelliklerimiz (saç şekli, kan grupları, kulak memesinin yapışık veya ayrık olması gibi) biri annemizden diğeri babamızdan aldığımız alel çifti ile kontrol edilir.
Primer bağışıklık yetmezliği hastalığı, doğuştan gelen bir hastalık olup bağışıklık sistemini kodlayan genlerdeki bir hatadan kaynaklanmaktadır. Bu hastalığa sahip bireyler birçok hastalığa karşı savunmasız kalmaktadır.
Bu konu ile ilgili araştırma yapan bir doktor açıklamasında “Akraba evliliği, primer bağışıklık yetmezliklerinin ortaya çıkmasında en önemli nedenlerden biridir. Akraba evliliği ile zararlı çekinik alellerin bir araya gelmesi çocukların doğuştan hasta olmasına neden oluyor.” demiştir. (Alel: Bir genin farklı çeşitleridir.)


Zeynep, yukarıda verilen haberde geçen ‘‘Akraba evliliği ile zararlı çekinik alellerin bir araya gelmesi çocukların doğuştan hasta olmasına neden oluyor’’ cümlesini okuduğunda,
I. Hastalığın ortaya çıkmasında, hastalığa yol açan alelin tek bir ebeveynden gelmesi yeterlidir.
II. Sağlıklı görünen anne babanın çocukları sağlıklı olmayabilir.
III. Tüm akraba evliliklerinde bu hastalık kesinlikle ortaya çıkar.
çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.

Cevap: B
Kazanım: F.8.2.2.3. Akraba evliliklerinin sonuçlarını tartışır.
Konu: F.8.2.2. Kalıtım
Açıklama/Çözüm:

Yardım
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 2928

Test: 1420 (%48)
Boşluk Doldurma: 428 (%15)
Doğru Yanlış: 805 (%27)
Klasik: 217 (%7)
Bulmaca-Kavram Ağı: 58 (%2)